fondo
Logo Conseller�a
Logo Agacal
CIAM
Proxectos
proxectos > Introducción
Titulo:
 
Autor:

 


Código do proxecto: XM-01-00
Ano de inicio: 2000
Investigador Principal: Jaime Zea Salgueiro
Outros investigadores: Jaime Zea Salgueiro; Nieves Díaz Díaz; Mª Dolores Díaz Díaz
Departamento:
Área:

INTRODUCIÓNA Política Agraria da Unión Europea promueve o desenvolvemento de sistemas de produción menos intensivos que os hoxe dominantes, pero que ao mesmo tempo melloren a eficiencia da produción ligándoos á utilización dos recursos propios (pastos e forraxes), capaces de producir produtos de calidade (máis naturais) prestando atención ao benestar dos animáis e moi especialmente á conservación do medio e á paisaxe. Onde as condicións climáticas permítano, é posible aproveitar as leguminosas para fixar nitróxeno, aumentando a productividade das pradeiras e reducindo a fertilización nitroxenada, o que leva a unha redución de custos e de risco de contaminación de acuíferos por nitróxeno.É xa que logo fácilmente comprensible que a utilización das leguminosas poidan ser unha boa alternativa aos sistemas intensivos baseados nunha forte fertilización nitroxenada, ao permitir o desenvolvemento de sistemas menos intensivos, pero competitivos, á vez que máis comprometidos coa conservación do medio ambiente. Das leguminosas o trébol branco, é o máis versátil e o de máis fácil adopción polos ganaderos cando as condicións climáticas, como é o caso de Galiza, son as adecuadas.Para profundizar no coñecemento destes temas, na situación da montaña galega, suscitáronse tres experimentos: 1).- Efeito de a introdución do trébol branco na productividade dos sistemas de produción de carne con vacas nodrizas. 2).- Efeito da fertilización nitroxenada, compatible co medio ambiente, na evolución do pasto mellorado coa introdución do trébol branco. 3).- Estudo do control e mellora da vexetación espontanea mediante o pastoreo con diferentes especies (vacas, ovellas e cabalos). OBXECTIVOSOs obxectivo obxectivos básicos que se perseguen son:• Determinar a capacidade do trébol branco como mellorador das pradeiras e da dieta nos sistemas de produción de carne con vacas nodrizas.• Conseguir que os sistemas de produción de carne de vacún con base en pastos sexan máis respectuosos co medio ambiente.• Diminuír os inputs nas explotacións e o risco de contaminación por nitróxeno nos sistemas de produción de carne baseados en pradeiras de montaña. • Mellorar e controlar a vexetación espontanea do pasto–matorral, mediante o pastoreo, segundo os sistemas máis extensivos e tradicionais de Galiza , todo iso por métodos compatibles coa conservación do medio ambiente.CONCLUSIÓNSDas conclusións máis importantes derivadas dos experimentos realizados neste traballo, podemos destacar as seguintes:1.- Efeito da introdución do trébol branco na productividade dos sistemas de produción de carne con vacas nodrizas.• A introdución de trébol branco nas pradeira de montaña produce unha lixeira mellora na produción de peso vivo por hectárea (265,54 vs 251,87).• A mellora da productividade é consecuencia de que os tenreiros cando dependen do pasto crecen máis cando pastan nos pastos mellorados con trébol: os nacidos no outono no pastoreo de primavera, entre os 5-6 meses de idade e o destete, e os nacidos na primavera no pastoreo de verán-outono, entre os 4 meses e o destete.• Se pode concluír entón que o aumento da productividade dos sistemas mellorados coa resiembre de trébol branco, débese, basicamente, a mellóraa da calidade da dieta que consomen os tenreiros nos periodos de pastoreo.2.- Efeito da fertilización nitroxenada na evolución do pasto mellorado coa introdución de trébol branco.• A produción de pasto en oferta na estación de pastoreo mellora en 8,3 kg de materia seca por ha por cada unidade de nitróxeno (332 kgha ao pasar a fertilización de 40 a 80 Ud nitróxenoha).• A resiembra con trébol branco (a razón de 6 kgha) aumenta a cantidade de pasto en oferta, aínda que non de forma significativa, en 291 kg de materia secaha e permite dar unha rotación máis de pastoreo.• Pastando con vacas de partos de primavera a cantidade de pasto en oferta é maior que pastando con vacas de partos de outono (4493 fronte a 3787 kg de materia seca ha).• A presenza de trébol aumentou significativamente con seméntaa, nun 2,76 %, diminuíndo nun 3,94 % ao aumentar a dose de nitróxeno de 40 a 80 unidadesha, e non se viu afectada polo feito de pastar con vacas de partos de outono ou primavera.3.- Estudo do control e mellora da vexetación espontanea mediante o pastoreo con diferentes especies (ovellas, vacas ou cabalos). • O pastoreo con cabalos facilita a implantación do holco e do agrostis, con relación ao que se consegue con vacas ou ovellas• A superficie cuberta por trébol-loto aumenta co tempo, mais se se pasta con cabalos que con vacas e con estas máis que con ovellas.• O toxo contrólase únicamente pastando con cabalos, pero non as zarzas, que o fan mellor as ovellas.• A superficie pastoreada, cuberta por trébol-loto, aumenta algo co abonado, pero non co desbroce e queima únicamente. Para conseguir unha cantidade apreciable de trébol-loto é imprescindible a resiembra.• O toxo aumenta co abonado e as zarzas co desbroce e queima.• O cabalo preséntase como o mellor animal para mellorar o pasto-matorral.

 

NOVIDADES DO CIAM

foto
01/12/2023
Nº: 7 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
25/10/2023
Taller: UTILIZACIÓN DAS APLICACIÓNS “RAX” DE RECOMENDACIÓN DE ABONADO CON XURROS (PROXECTO AC2021C-07)
foto
01/06/2023
Nº: 6 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
01/03/2023
Nº: 5 Revista de divulgación do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo
foto
29/11/2022
Xornada Técnica: A FERTILIZACIÓN DAS PRADEIRAS
foto
28/11/2022
Xornada Técnica: INDICADORES BIOLÓXICOS E HIDROMORFOLÓXICOS DE BOAS PRÁCTICAS AGRARIAS

 

fondo

EMPRESA

PROXECTOS

ACTIVIDADES

PUBLICACIÓNS

APLICACIÓNS RAX

SOCIAL

Copyright 2019 - CIAM - Centro Investigacións Agrarias de Mabegondo - Todos os dereitos reservados